Izmanto visu augšņu kaļķošanai to pH līmeņa paaugstināšanai; mežu, ezeru un ūdens sateces baseinu kaļķošanai; augsnes auglības uzlabošanai. Lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls.
Dolomīta milti nesatur aktīvos CaO un MgO, tāpēc augsnē var iestrādāt jebkurā gadalaikā, bet īpaši efektīvi rudenī vai agrā pavasarī.
Lēnas iedarbības kaļķošanas materiāls.
Izmanto visu augšņu kaļķošanai.
Barības elementu saturs: Kalcijs (Ca) - 18,8%; Magnijs (Mg) - 12,0%.
Neitralizēšanas spēja izteikta kā kalcija karbonāta (CaCo3) ekvivalents - 97,0%. 
Par 1mm mazāku daļiņu saturs - 99,5%. Mitrums mazāk kā  0,2%.
Ieteicamās devas:
Ļoti skābai augsnei:  (pH<4,5)   0,5 - 0,6 kg/m2
Vidēji skābai augsnei: (pH 4,5 - 5)   0,3-0,5 kg/m2
Ogu krūmiem: 0,3 - 0,6 kg  Augļu kokiem 1 - 2 kg
Kūdras maisījumu sagatavošanai: 5 - 6kg/m3  
5 kg
 
1.99€
pēc pasūtījuma