Universāla tapešu līme - pulveris ar labu līmspēju un tapešu slīdainību, piemērota visa veida tapetēm: papīra, mazgājamās, vinila, smagas reljefa tapetes. Var arī izmantot putuplasta rotapmales pielīmēšanai.

P102 Sargāt no bērniem.
P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs
P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.

Satur konservantu, lai kontrolētu mikrobu bojāšanos: didecildimetilamonija hlorīds.
3 ruļļiem/ 60 g
 
0.89€
3379 Ir noliktavā
5 ruļļiem/ 100 g
 
1.29€
3182 Ir noliktavā
10 ruļļiem/ 200 g
 
1.89€
1911 Ir noliktavā